Naranasan nyo ba ang online sex?

Ang Pilipinas ang may pinakamahabang lockdown sa buong mundo ngayong pandemya. Marami pa ding paghihigpit lalo na sa paglabas ng bahay, pagtipon-tipon, pagtambay at pakikipagkita sa mga mahal natin sa buhay. Sa dami ng nangyayari, apektado ang ating over-all well-being: pisikal, ispiritwal, mental, at higit sa lahat ang sekswal at reproduktibong kalusugan.

Ngayon nagiging trend na ang “online sex”. Naranasan mo na ba? Kwento ka naman.

1 Like

Haven’t tried it yet but curious to do so. I have a girlfriend who is the province from the start of the lock down, we seldom talk about sex on phone but we tried to send nudes pictures just for fun and delete it afterwards.

It’s already in the cloud…
Let me search :smirk::ok_hand:

Copyright © 2020. Find My Method. All rights reserved.